• Begeleiding op maat bij leerproblemen

OVER

Waarom voor begeleiding naar de praktijk voor Remedial Teaching De Piramide?

Een kind met een leerprobleem zit vaak niet lekker in zijn vel. Mede doordat het op school steeds weer met zijn/haar leerprobleem wordt geconfronteerd en daardoor steeds meer gefrustreerd raakt. Dat uit zich vaak in negatief gedrag waar het weer op aangesproken wordt. Zo komt het kind in een “negatieve spiraal” terecht.

Individueel

Ik werk uitsluitend individueel met kinderen in mijn praktijk, omdat ik aan hem/haar dan ook alle aandacht kan geven die het nodig heeft. Mijn ervaring met het werken op scholen met kinderen in kleine groepjes is mij niet goed bevallen, omdat het leerrendement dan veel lager ligt in vergelijking met individuele begeleiding.

Plezier

Het voornaamste vind ik dat een kind met plezier naar mijn praktijk komt.
Op een positieve manier begeleid ik kinderen, waardoor de nadruk komt te liggen op wat ze wel kunnen.

Als een kind zich gewaardeerd voelt, zichzelf kan zijn en hulp krijgt voor zijn/haar leerprobleem, dan pas voelt het zich veilig en is ook het leerrendement van de begeleiding optimaal.