• Begeleiding op maat bij leerproblemen

WERKWIJZE

Eerste contact:

Meestal is het eerste contact telefonisch waarin in het kort uw zorg over het leerprobleem van uw kind wordt besproken en kan een afspraak worden gemaakt voor het intakegesprek.

Dit intakegesprek is geheel vrijblijvend en er zijn geen kosten aan verbonden.

Intake gesprek:

Tijdens het intakegesprek met de ouder(s) wordt een vragenlijst ingevuld om het leerprobleem, en alles wat daarmee samenhangt, duidelijk te krijgen.

Ook zal u gevraagd worden om toestemming voor overleg met de school/leerkracht van het kind. Als u dat toestaat, kunnen ook de gegevens van de school opgevraagd worden die belangrijk kunnen zijn voor het onderzoek en de begeleiding van uw kind.

Onderzoek:

Naar aanleiding van de informatie die duidelijk is geworden in het intakegesprek, wordt gekeken welke toetsen er afgenomen gaan worden om de beginsituatie van het leerprobleem van uw kind vast te kunnen stellen. Als er recente toetsgegevens zijn, is het mogelijk om die in het handelingsplan te verwerken.

Handelingsplan:

De gegevens van u, eventueel van de school en de resultaten van de toetsen, worden verwerkt in een voor uw kind op maat gemaakt handelingsplan en met u doorgenomen. In dit handelingsplan worden de conclusies van het onderzoek verwerkt met de daaruit afgeleide doelstellingen en de methodes en middelen waarmee gewerkt gaat worden in de begeleiding.

Meestal wordt er een handelingsplan opgesteld voor een periode van 6 maanden, waarbij de evaluatiemomenten halverwege en aan het eind van die periode gepland worden.

Begeleiding:

Tijdens de begeleiding wordt er gewerkt met methoden die gebaseerd zijn op bewezen resultaten van wetenschappelijk onderzoek. De begeleiding wordt gestart op het niveau waar uw kind zich op dat moment bevindt en er wordt stap voor stap verder gewerkt waarbij het tempo, de te nemen stappen en de grote van de stappen afhankelijk zijn van de leermogelijkheden van uw kind.

De laatste 10/15 minuten van een begeleidingsuur werken we met programma’s op de computer, waarmee we op speelse wijze oefeningen kunnen doen die met het leerprobleem te maken hebben.

Evaluatie:

Bij de evaluatie wordt uw kind weer getoetst om de vooruitgang vast te kunnen stellen en de leerdoelen, indien nodig, bij te stellen voor een vervolgperiode. Van de toetsresultaten wordt een verslag gemaakt dat weer met de ouder(s) wordt doorgenomen en meegegeven (eventueel ook voor de school).