• Begeleiding op maat bij leerproblemen

NAAM

De naam “De Piramide” heb ik voor mijn praktijk gekozen, omdat er tussen de opbouw van leerstof en de opbouw van een Piramide overeenkomsten te vinden zijn.

Zo is een Piramide opgebouwd uit lagen grote bouwstenen en dat kun je vergelijken met de opbouw van kennis die je nodig hebt om b.v. te lezen of te schrijven. De letters/klanken vormen de onderste laag en als daar wat “bouwstenen” van ontbreken, kun je van een leerling niet verwachten dat zijn leestempo zal versnellen of dat hij alle woorden goed zal kunnen schrijven.

rtdepraktijkdepiramide_150x115_RGB_DEF copyOok bij het rekenen is de onderste laag bouwstenen, vergelijkbaar met het getalbegrip van de getallen 0 t/m 10, heel belangrijk om de sommen t/m 10, 20 en verder (de volgende lagen bouwstenen) goed en vlot uit te kunnen rekenen.

Als er in de basiskennis van een vakgebied hiaten zijn, zal de verder aangeboden leerstof niet optimaal gebruikt kunnen worden en/of worden begrepen.

Bij een Piramide is het belangrijk om alle bouwstenen goed en stevig te plaatsen om ook de volgende lagen een stevige ondergrond te geven, waardoor er een solide bouwwerk kan ontstaan. Daarom is een goede kennis van de basis, zoals de letters/klanken bij het lezen en de spelling en de sommen of splitsingen van de getallen 1 t/m 10 bij het rekenen, heel belangrijk voor het verdere succes van het leren in dat vakgebied.