• Begeleiding op maat bij leerproblemen

OVER MIJ

Mijn naam is Trudy Boersma- van Elburg. Ik ben getrouwd en heb twee dochters die al volwassen zijn.

Na vele jaren als vrijwilliger in het basisonderwijs werkzaam te zijn geweest op vele gebieden, ben ik begonnen aan de opleiding tot leraar basisonderwijs aan De Katholieke Pabo in Zwolle. Na het behalen van mijn diploma in 1998 ben ik werkzaam geweest in de groepen drie tot en met acht van het basisonderwijs.

Ook werkte ik regelmatig met kleine groepen leerlingen of individueel. Dat vond ik heel prettig werken, omdat ik de kinderen die aandacht kon geven die ze op dat moment voor hun leerprobleem nodig hadden. Daarom ben ik de opleiding voor Remedial Teacher begonnen aan de OSO (Opleiding Leraar Speciaal Onderwijs) van de Hogeschool Windesheim in Zwolle, welke ik met goed gevolg heb afgerond in 2003.

Daarna ben ik gestart met mijn eigen praktijk, omdat ik vond dat er op de scholen vaak te weinig tijd is/geld wordt besteed om ook de zwakste leerlingen die hulp te kunnen bieden die ze echt nodig hebben.

In 2005/2006 heb ik ook nog de Master opleiding voor Dyslexie Specialist gevolgd aan de OSO van Windesheim om ook de leerlingen met ernstige leesproblemen/dyslexie optimaal te kunnen begeleiden.

Ik ben lid van de LBRT (Landelijke Beroepsvereniging voor Remedial Teachers).


RT praktijk de piramide_58Z3803