• Begeleiding op maat bij leerproblemen

VOOR WIE?

Leerlingen uit het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs met leerproblemen kunnen begeleid worden in mijn praktijk. Soms zijn leerlingen al gediagnosticeerd voor ADHD, ADD, PDD-NOS, ASS en/of hebben al een dyslexie- of dyscalculieverklaring. Voor de leerlingen uit het voorgezet onderwijs geldt veelal, dat de oorzaak van het leerprobleem te wijten is aan het niet beheersen van de leerstof in het basisonderwijs.

Ook (jong-)volwassenen die moeite hebben met lezen, spelling, ontleden en woordbenoemen en/of rekenen kunnen daarvoor worden begeleid, zoals b.v. klassenassistenten in opleiding of studenten aan de Pabo die moeite hebben om de toetsen in het eerste jaar te halen.

Leerproblemen

De begeleiding voor leerproblemen kan één of meer van de volgende vakgebieden betreffen:

 

  • technisch lezen
  • begrijpend lezen
  • spellen
  • rekenen
  • woordenschatontwikkeling
  • spraak-taalontwikkeling
  • schrijven/ fijne motoriek

Ook bij concentratieproblemen kan hulp geboden worden, wat weer een positief effect kan hebben op de aanpak van het leerprobleem.

Naast begeleiding voor leerproblemen is het ook mogelijk om hulp te krijgen bij het plannen, organiseren en structureren van werk en/of het bevorderen van de zelfredzaamheid. 

Als er sprake is van faalangst kan een faalangstreductietraining gevolgd worden die bij voorkeur wordt gegeven in een klein groepje.

Tevens kan begeleiding geboden worden als voorbereiding op de Cito-eindtoets.

Begeleiding op maat

Extra aandacht van de Remedial Teacher kan helpen om de leerproblemen aan te pakken door individuele begeleiding van uw kind.

Door de juiste begeleiding zal de eigenwaarde en het zelfvertrouwen van uw kind groeien, wat vaak een positieve invloed heeft op de houding en het gedrag van uw kind.