• Begeleiding op maat bij leerproblemen

RESULTATEN

Praktijkonderzoek van maart 2011

Dit onderzoek betreft de vooruitgang van alle kinderen die op dat moment begeleid werden bij De Piramide voor lezen, spelling of rekenen.

Deze vooruitgang is gemeten vanaf het moment dat de begeleiding van een kind bij De Piramide begint tot het meest recente moment van toetsen. Voor ieder kind worden deze resultaten vergeleken met de vooruitgang vanaf begin groep drie tot de start van de begeleiding bij De Piramide (= 100%).

Resultaten bij lezen

De vooruitgang van het technisch lezen van tekst wordt gemeten met de AVI-teksten en is gemiddeld 415%. Dat wil zeggen dat de kinderen die begeleiding krijgen voor het technisch lezen, gemiddeld 4,15 keer zo snel vooruitgaan in vergelijking met de vooruitgang in de periode daarvoor.

Hierbij is de minste vooruitgang 200% (dus 2 keer zo snel als voor die tijd) en de meeste vooruitgang 1.083% (dus bijna 11 keer zo snel als voor die tijd).

Resultaten bij spelling

De vooruitgang van de spelling wordt gemeten met het PI-dictee en is gemiddeld 512%. Dat wil zeggen dat de kinderen die begeleiding krijgen voor de spelling, gemiddeld 5,12 keer zo snel vooruitgaan in vergelijking met de vooruitgang in de periode daarvoor.

Hierbij is de minste vooruitgang 122% en de meeste vooruitgang 1.055%.

Resultaten bij rekenen

De vooruitgang van het rekenen wordt gemeten met de T.T.R. (Tempo Toets Rekenen) en is gemiddeld 457%. Dat wil zeggen dat de kinderen die begeleiding krijgen voor het rekenen, gemiddeld 4,57 keer zo snel vooruitgaan in vergelijking met de vooruitgang in de periode daarvoor.

Hierbij is de minste vooruitgang 160% en de meeste vooruitgang 767%.